Shqip
 
Mobility Smart Management Systems

Lëvizshmeria

“Rruga Inteligjente është një grupim i infrastrukturave teknologjike që synojnë tek rinovueshmëria dhe përmirësimi i sigurisë dhe përdorshmërisë së rrugëve përmes Transformimit Dixhital (DT), një proces dinamik që krijon shërbime dhe zgjidhje”.

Për të përmbushur qëllimin, identifikohen 4 sektorë kryesorë në të cilët do të veprojnë:

Sistemi i komunikimit: është sistemi që është në gjendje të mbledhë dhe të përcjellë informacion tek përdoruesit e rrjetit për të përmirësuar aspektet e përdorshmërisë së Rrugës Inteligjente

Sistemi i energjisë: infrastruktura teknologjike natyrisht kërkon energji. Mënyra e adoptuar për sistemet Smart Road është krijimi i sistemeve furnizimi me konsum të ulët të energjisë dhe mjedisit, duke favorizuar zgjidhje me vetë-prodhim të energjisë nga burime të rinovueshme

Interneti i Gjërave (IoT): përbën bashkësinë e sensorëve të lidhur me rrjetin në kohë reale, të aftë për të kryer kontrolle të shumëfishta të infrastrukturës rrugore (p.sh. ura, viadukte, tunele, ndërrime), statusi i trafikut, kushtet mjedisore, infrastrukturat komplementare me autostradën (p.sh. zonat e shërbimit, zonat e parkimit). Në thelb, është një sistem shumë kompleks dhe i gjerë i raportimit dhe mbledhjes së informacionit

Open Data dhe Big Data: sistemet do të vendosen për të mbështetur metodën e Big data që do të miratohet.

Avantazhet:

 • INTEGRIMI
  • Një ndërfaqe e vetme operacionale për menaxhimin e çdo situate në lidhje me sigurinë dhe mirëmbajtjen urbane dhe dëgjimin e nevojave të dërguara nga qytetarët.
 • GJEOLOKALIZIMI
  • Një hartë interaktive për menaxhimin proaktiv të secilës ngjarje apo raport.
 • SHPEJTËSIA
  • Një proces më i shpejtë vendimmarrës falë automatizimit të proceseve të ndërhyrjes.
 • SHKALLËZUESHMËRIA
  • Një zgjidhje që është gjithmonë në ballë sepse lejon integrimin e hapur të sistemeve ose pajisjeve të reja dhe zgjerimin në veçoritë e reja.
Contact Us

  Kontakt

  Na lër një mesazh dhe na kontakto.
  Balkan Utilities