Shqip
 
Smart Building Smart Management Systems

Ndërtesa Inteligjente

Kompanitë dhe organizatat gjithnjë e më shumë inkurajohen të kapin mundësitë dhe përparësitë që rrjedhin nga ndërlidhja dhe automatizimi i impianteve dhe proceseve.

Smart Building integron dhe administron të gjitha sistemet e përdorura në këto kontekste dhe kryen analizën e gjendjes së shëndetit të impianteve dhe makinerive, duke siguruar kështu menaxhim dhe optimizim të prodhimit për qëllime të efiçencës së energjisë dhe mjedisit.

Ndërtesa inteligjente ju lejon të monitoroni, përmes mbledhjes automatike dhe ripërpunimit, parametra të shumtë në lidhje me funksionimin e impianteve dhe makinerive (koha e funksionimit, shkalla e konsumimit të përbërësve, prania e defekteve, etj.), si dhe mbledhjen e informacionit të dobishëm për të kontrolluar sigurinë e tërë zonave dhe mjediseve.

Contact Us

    Kontakt

    Na lër një mesazh dhe na kontakto.
    Balkan Utilities