Shqip
 
Smart bridge smart management systems

Ura Inteligjente

Smart Bridge është një sistem i përparuar automatik dhe dinamik i monitorimit i krijuar posaçërisht me qëllim që të sigurojë efikasitet dhe cilësi të lartë të mirëmbajtjes dhe shërbimeve të monitorimit për rrjetet e mëdha të infrastrukturës (ura, mbikalime dhe viadukte). Operatorët e trafikut dhe punëtorët e mirëmbajtjes do të jenë në gjendje të përcaktojnë aktivitetet parandaluese të ndërhyrjes që do të kryhen si dhe kontrollet përkatëse në terren.

Smart Bridge ju lejon të merrni automatikisht, të ruani dhe arkivoni të dhënat e zbuluara nga pajisjet e instaluara në infrastructure (sensorë me parametra gjeotekniko-strukturorë dhe kamera), i dërgojnë ato në platformën e cila automatikisht siguron vlerësimin e tyre, ripërpunimin, shfaqjen automatike dhe regjistrimin në bazat e të dhënave specifike. Është një sistem monitorimi që mund t’i përshtatet specifikisht llojit të urës dhe / ose rrugës rrugore të lumit në proces.

Contact Us

    Kontakt

    Na lër një mesazh dhe na kontakto.
    Balkan Utilities