Shqip
 
Smart Energy Grid

Rrjeti Inteligjent i Energjisë

Me interes të veçantë për Kompaninë, rrjetet e energjisë elektrike përfaqësojnë një shërbim primar në dispozicion të qytetarit, dhe për këtë arsye ne përpiqemi ta përmirësojmë atë në mënyrë që ta bëjmë atë më efikas, të përdorshëm dhe ekonomik. Kështu lindi angazhimi i Balkan Utilities në shndërrimin e rrjeteve të energjisë elektrike në “rrjete inteligjente”, përmes aplikimit të teknologjive dixhitale. Rrjeti Smart përfshin sisteme kontrolli, automatizimi dhe teknologji dhe pajisje të reja që punojnë së bashku për të arritur qëllimin: një menaxhim më efektiv dhe i besueshëm i energjisë që kontribuon në shëndetin ekonomik dhe mjedisor të të gjithëve.

Në veçanti, përparësitë e kësaj teknologjie përfshijnë:

 • Ulja e kostove të operimit dhe menaxhimit për shërbimet publike dhe, për këtë arsye, kosto më të ulët të energjisë për konsumatorët
 • Transmetim më efikas i energjisë elektrike
 • Ulja e kërkesës kulmore, e cila gjithashtu do të ndihmojë në uljen e tarifave të energjisë elektrike
 • Integrimi më i madh i sistemeve të energjisë së rinovueshme
 • Siguri më e madhe
Contact Us

  Kontakt

  Na lër një mesazh dhe na kontakto.
  Balkan Utilities