Shqip
 
Hydro Energy Management

Hidrike

Hidrocentrali është një nga format më të vjetra dhe më të sigurta të energjisë së rinovueshme. Pikërisht për këtë arsye Balkan Utilities, mbështetës i orientimit të ri global në favor të menaxhimit inteligjent të energjisë, është gjithashtu aktiv në sektorin hidroelektrik, duke u marrë me të gjitha aspektet e ndërtimit të impianteve.

Contact Us

    Kontakt

    Na lër një mesazh dhe na kontakto.
    Balkan Utilities