Shqip
 

About SQ

Balkan Utilities është një kompani e re, e lindur në 2017, por tashmë e orientuar mirë dhe e futur në tregun e energjisë. Në sajë të një njohurie të hollësishme dhe të gjerë të tregut të referencës, është në gjendje të këshillojë dhe shoqërojë klientin, përmes konsulencës profesionale, drejt konceptit të qëndrueshmërisë, kursimeve dhe inovacionit teknologjik.

Balkan punon në mbështetje të këtyre kërkesave dhe veçanërisht në fushën e monitorimit, sigurisë dhe kontrollit, efikasitetit të energjise hidrike, si dhe teknologjive për mjedisin dhe energjinë, rrjetet dhe impiantet.

Iniciativat tona përfshijnë gjithashtu, përmes partnerëve tanë strategjikë, një fokus të veçantë në teknologjitë dhe përparimet në sektorin e lëvizshmërisë, miratimin e zgjidhjeve inovative për sistemet që ndihmojnë qeveritë dhe kompanitë që operojnë në industri të zgjedhin proceset në drejtim të mbledhjes dhe analizës së të dhënave të rrugëve dhe trafikut sigurimi i burimeve të dobishme si për rregullatorët ashtu edhe për qytetarët.

Contact Us

    Kontakt

    Na lër një mesazh dhe na kontakto.
    Balkan Utilities