Sistemet e Menaxhimit të Energjisë

Falë sistemeve moderne të telekomandimit të informacionit, tani është e mundur të monitorohet konsumi, disponueshmëria e përbërësve, hyrja në ambiente nga stafi teknik ose persona të jashtëm, kushtet mjedisore dhe funksionuese të pajisjeve. Të gjitha përmes një ndërfaqe grafike intuitive dhe të thjeshtë dhe në distancë përmes lidhjes Ethernet. Pasja e sistemeve elektrike të shpërndarjes që lejojnë ato të rikthehen shpejt dhe pa ndërhyrje të specializuara të kushtueshme dhe komplekse lejon që kompanitë që i kanë në dispozicion të minimizojnë humbjet ekonomike për shkak të mungesës së disponueshmërisë së impiantit në rast të dështimit, minimizojnë kohën në të cilën sistemi është i ekspozuar ndaj kushteve të rrezikut, duke maksimizuar shpejtësinë dhe thjeshtësinë e kthimit në kushtet normale të funksionimit pas një ngjarjeje defekti.

Në përputhje me trendin për t’i bërë qytetet tona më funksionale, efikase dhe të përdorshme nga pikëpamja energjetike, Ballkani ofron zgjidhje teknologjike shumë të specializuara të zbatueshme në këto sektorë:

  • Efikasiteti i energjisë dhe monitorimi i infrastrukturave
  • Menaxhimi i energjisë së ndërtesës
  • Ndriçimi publik
  • Ndjesia nga distanca e konsumit të gazit të gjeneratës së re, e cila lejon zbulimin e të dhënave të konsumit dhe kontrollin nga larg të shpërndarjes në një mjedis urban
  • Kontrolli strukturor i integritetit të rrjetit të shpërndarjes
Contact Us
Balkan Utilities